БАНКЍРАНЕ

БАНКЍРАНЕ ср. Финанс. Извършване на банкова дейност. Основната дейност на "Демирбанк-България" ще бъде инвестиционно посредничество и управление на инвестиционни портфейли, търговско банкиране. ДТ, 1999, бр. 69, 8.

Списък на думите по буква