БАНКРО̀Т

БАНКРО̀Т м. Остар. Книж. Банкрут. Из литературата, из науката, идеологията, из армията и човещината той излезе банкрот. Животът му оставяше една врата отворена: политиката. Ив. Вазов, Съч. ХI, 184.

— Нем. Bankrott през рус. банкрот.

Списък на думите по буква