БАНО̀СВАНЕ

БАНО̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от баносвам и от баносвам се; баньосване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква