БА̀НСТВО

БА̀НСТВО, мн. ‑а, ср. Истор. 1. Само ед. Достойнство, власт на бан1.

2. Област, владяна от бан1. — Ще му дадем Видинската област! — Можем да му отстъпим и софийското банство. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 136. Снощи се дете родило, / отзарана на майкя продума: / — Къпи ме мале, мажи ме, / големо да ти порастем, / на царо царство че земем, / на бано банство че земем! Нар. пес., СбНУ LХIII, 342.

Списък на думите по буква