БА̀НЦИГМАШИНА

БА̀НЦИГМАШИНА ж. Техн. Банциг (във 2 знач.). По-нататъшното разкрояване на скатания текстил на отделни детайли става на банцигмашина (лентова машина). П. Цветков и др., ТОП, 151.

Списък на думите по буква