БА̀НЦИГОВ

БА̀НЦИГОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от банциг. Взема се разрязаната на отделни ивици тъкан и без да се повдига от масата, се придвижва към банциговата лента. П. Цветков и др., ТОП, 169.

Списък на думите по буква