БАНЬО̀СВАМ

БАНЬО̀СВАМ, ‑аш, нeсв.; баньо̀сам, ‑аш, св., прех. Диал. Къпя. баньосвам се, баньосам се страд. и възвр. Каквото и да сготви жената, всe на нафта ми миришe, нагълтахме се с машинно масло. Казвам на жената, че се баньосваме на топлата вода след работа, ама тя пак обръща гръб: "Миришеш, вика." Ст. Даскалов, ЗС, 337.

— Друга форма: бано̀свам.

Списък на думите по буква