БАНЬО̀СВАНЕ

БАНЬО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от баньосвам и от баньосвам се.

— Друга форма: бано̀сване.

Списък на думите по буква