БА̀НЯМ

БА̀НЯМ, ‑яш, несв., прех. Диал. Къпя. — Айде, Тио, с нас да идеш / .. / да ни люляш мажки [мъжки] деца, / да ги люляш, да ги баняш. Нар. пес.. СбНУ, VII, 27. Кога ме макя раждала / .. / у пресно ме млеко баняла. Нар. пес., СбНУ VII, 27, баням се страд. и възвр. На Ивановден всеки се "баня", за да бъде цялата година "здрав като дрян, весел като здравец, прав като кукуряк. Ив. Хаджийски, БДНН I, 142.

Списък на думите по буква