БА̀НЯНЕ

БА̀НЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от баням и от баням се.

Списък на думите по буква