БАОБА̀Б

БАОБА̀Б м. Огромно по размери тропическо дърво с бели цветове и едри плодове, употребявани за храна, от кората на което се добиват влакна за груби тъкани. Adansionia digitata. В саваните на Африка расте баобабът, един от гигантите на растителния свят.. — живее 4–5000 години. Ст. Драганов, ФБР, 28. Баобабът достига до 25 метра височина и има необикновено дебело стъбло и големи клони. Геогр. V кл. 67–68.

— Афр.

Списък на думите по буква