БАРА̀БА

БАРА̀БА, ‑та, мн. ‑и, м. 1. Разг. Безделник, нехранимайко. Ходихме да събираме жито на разтоварището, но там налетяхме на едни разгърдени барабищяха да ни счупят главите с камъни. А. Гуляшки, ЗР, 52. Радваш се, че съм зачел името ти, нали? И си мислиш, че съм кръстил сина ни на твое име от благодарност, дето се застъпи, когато бях ѝ пуснал края, когато бях бараба. В. Ченков, ПС, 82. Мина някакъв дявол край масата ни, явно шокиран от неравностойния си външен вид, намигна ми бързо, приятелски (поздравяваше ме за мадаматамене, толкоз явния бараба) и в този миг аз бях страшно щастлив! Д. Цончев, ЧС, 19. // Волен, непокорен, независим от социални норми човек. Пак ли заплашваш? Забравяш, че парада командувам аз! — Левак! Аз съм бараба бе! Морска душа! Сам съм си господар! С. Чернишев, ВМ, 137.

2. Остар. Работник, който троши камъни за настилка на шосета.

— Ит. barabba ’мошеник, лъжец’.

Списък на думите по буква