БАРАБАНЍСТ

БАРАБАНЍСТ м. 1. Музикант в оркестър, който изпълнява партията за барабан. Има свободни места в оркестъра. Обявен е конкурс за цигулари, флейтист и барабанист.

2. Барабанчик (в 1 знач.). През площада ми‑

наваха пионери с червени връзки на гърдите. Пред тях вървеше дванадесетгодишно момче, което биеше малък барабан .. Малкият барабанист погледна Кукушкин с премрежени очи. М. Марчевски, П, 104.

3. Барабанджия.

Списък на думите по буква