БАРАБАРЀНЕ

БАРАБАРЀНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от барабаря и от барабаря се; равняване, сравняване.

Списък на думите по буква