БАРАБО̀Й

БАРАБО̀Й, ‑о̀ят, ‑о̀я, мн. (рядко) -о̀и, м. Остар. и диал. Картофи. Тук се сее ръж, пшеница, .. , боб, тикви, барабой. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 29. Видният чешки учен Константин Иречек, .. пише: "Пататите (картофи, барабой) тепърва сега полека-лека се разпространяват. Сл. Петров, РКХО, 73. Земята дава жита, барабой (картофи), ориз. С. Бобчев, ПОС (превод), 285. От растенията на умерените страни са свойствени: овес, ячмен,.., барабой, лен, коноп, борика, ела. К. Смирнов, З, 97.

— От рум. barabói. Други (диал.) форми: барамбо̀й, брамбо̀й, брабо̀й, барбо̀й, брбо̀й (вж. Ст. Стойков, Езиковедски изследвания в чест на акад. Стефан Младенов, 1957, с. 130).

Списък на думите по буква