БАРАБО̀НКА

БАРАБО̀НКА ж. Диал. 1. Обикн. мн. Изпражнения на дребен рогат добитък (овци, кози) или на заек.

2. Плод на някои дървета или храсти във вид на дребно твърдо зърно. // Плод на черница; бобонка, дуд, дуда.

3. Пъпковидно образувание по листа или стъбла на растения. Хората сбъркали, та вместо да ядат клубените под земята, яли "барабонките" по стеблата на картофа и щели да се изтровят. Н. Хайтов, ШГ, 255.

4. Сачма.

— Други форми: брабо̀нка, барбо̀нка.

Списък на думите по буква