БАРА̀Ж

БАРА̀Ж1 м. 1. Изкуствена преграда в корито на река, за да се повдигне нивото на водата и да се отбие тя изцяло или отчасти в канал, тунел и под.; бент, яз. Напролет зад малките баражи ще светнат очите на няколко малки язовира. С. Северняк, ОНК, 169. Реката спира за отдих пред баража и по неговата дъга от цимент се разлива като веер надолу и движи турбината. Ст. Станчев, НР, 36.

2. Съоръжение за укрепване дъното на пороите, предназначено да задържа наносите на водата, да намали наклона на пороя, без да задържа водната маса.

— Фр. barrage.

БАРА̀Ж

БАРА̀Ж2 м. Спорт. В колективните спортове (футбол, волейбол и др.) — допълнителна подборна среща, мач за класиране в някакво първенство, за оставане (или преминаване) в по-висша лига. Много е възможно и двата тима да се класират за световното, но при всички случаи единият ще отиде на бараж. СТ, 1999, бр. 49, 31.

— От фр. barrage.

Списък на думите по буква