БАРА̀ЖЕН

БАРА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Който се отнася до бараж. Пораснал беше въглищарският син, учил се, поблъскал се година — две на Баташкия водносилов път и ето го сега ръководител по строежа на най-високата баражна стена у нас, която ще залости коритото на Въча. Н. Хайтов, ШГ, 79. Баражно строителство.

Списък на думите по буква