БАРА̀К

БАРА̀К, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Диал. 1. Човек с дълги и рошави коси.

2. Куче с дълги и рошави косми.

— Тур. barak ’космат, влакнест’.

Списък на думите по буква