БА̀РАНЕ

БА̀РАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от барам и от барам се.

Списък на думите по буква