БАРА̀ЧКА

БАРА̀ЧКА ж. Умал. от барака; малка барака. Навътре, все отдясно, се забелязват малки барачки, скърпени набързо от изпочупени дъски, от изпотрошени тухли, от непотребни тенекии. Г. Караславов, Избр. съч. III, 55. — Все ще намеря парче хляб .. Ще си отворя една барачка и ще кърпя кундурите на сиромашията. П. Здравков, НД, 47. Вече влизаха в тясно дворче,.., с ниски дървени пристройки в дънотобарачка за зимника и курник, с дръвник за сечене на дърва. П. Вежинов, ВР, 72.

Списък на думите по буква