БАРАЩЍСВАМ

БАРАЩЍСВАМ, ‑аш, несв.; баращѝсам, ‑аш, св., прех. Диал. Помирявам, сдобрявам, спогаждам. Стоян и Рае са караха, та ги баращисвахме. Н. Геров. РБЯ I, 25. баращисвам се, баращисам се страд.

БАРАЩЍСВАМ СЕ несв.; баращѝсам се, св., непрех. 1. Помирявам се, сдобрявам се, спогаждам се. — В интереса ви е, аз съм ти говорил и друг път, да се баращисате;.. Вярвай аллаха, мене много пъти са ми говорили агите, че и самси войводата ми каза онзи ден: "Ти догде не влезеш помежду им, те няма да се сдобрят." Ц. Гинчев, ГК, 156.

2. Сговарям се за нещо. Всеки да бъде готов! От седем до седемнадесет и до седемдесет години! Седем краля са се баращисали против нас, но ние не щем да знаем дори ако са седемдесет и още веднъж седемдесет. Хр. Бръзицов, НЦ, 253.

— От тур. barışmak.

Списък на думите по буква