БАРБУ̀Н

БАРБУ̀Н м. Дребна морска риба с продълговато, покрито с големи люспи пъстрочервено тяло, страните и корема бели, с две дълги мустачета на долната устна. Mullus barbatus ponticus. Барбунът се среща по крайбрежните води само през топлия сезон на годината. П. Дренски, РБ, 204. За пържена риба, обаче, ще отскочим до Гърция,.. Там, на брега на морето, ще ви предложа червени, като позлатени, барбуни. К. Константинов, СЧЗ, 170–171. В два дни гнездото става готово и женската като снесе тамо яйцата (. .) си, мъжката накъсва, та донася още листие и покрива с тях яйцата отгоре .. , а за да не дойде друга риба да разбърка, барбунът стои над него като страж, та пази цели три недели. ИЗ 1874–1881, 149.

Списък на думите по буква