БАРБУ̀НЯ

БАРБУ̀НЯ ж. Барбун. От рибите тук живеят някои видове попчета, морските кучки, барбунята и др. В. Кънева-Абаджиева, ЧМ, 13. През лятото тези риби отсъствуват в крайбрежните води — .. На тяхно място са дошли нови видове — хамсия, сафрид, барбуня, които предпочитат топлите води. П. Коларов, РП, 4.

— От ит. barbone през тур. barbunya.

Списък на думите по буква