БАРДА̀ЧКА

БАРДА̀ЧКА ж. 1. Вид сливово дърво, което ражда едри, тъмновиолетови плодове. След Кюстендилска синя слива бардачка е намерила най-широко разпространение в повечето от овощарските райони на страната. П. Маринов, ССБ, 98.

2. Плодът на това дърво. — Всякакви сливи, байно! Кюстендилски, троянски, чепински. .. Кой каквито иска. .. Кумбулки, жълти зънки, червени джанки, тлъсти бардачки и сочни дебелици. ВН, 1960, бр. 2639, 4.

— От тур. bardakeriği.

Списък на думите по буква