БАРДУ̀Н

БАРДУ̀Н м. Многогодишно тревисто растение от семейство лилиеви, с дълго стебло, на чийто връх са разположени гроздовидно красиви бели цветове, и с клубеновидни корени, от които се получава скорбяла.

Asphodelus albus. Пречупени бяха стъблата и измръзнали върховете на листата на бардуна .. около хижа "Алеко". Пр, 1952, кн. 6, 70.

— От тур. bardak.

Списък на думите по буква