БА̀РЕЗ

БА̀РЕЗ м. Диал. Бариш. Която мома барез няма, / Щерьо ша ѝ купи. Нар. пес., СбГЯ, 144.

— От фр. barège през рум. bariş, bareş.

Списък на думите по буква