БАРЀЛ

БАРЀЛ м. Единица за вместимост и обем на течности в САЩ, Канада, Англия и др. страни, варираща от 117, 3 до 182, 5 литра. Цените на петрола се повишиха.. Мексико и Венецуела обявиха, че ще намалят производството си с 450 000 барела. Д, 1998, бр. 137, 4.

— От гр. βαρSλι през ит. barella и англ. barrel.

Списък на думите по буква