БАРЕЛЀФ

БАРЕЛЀФ м. Леко изпъкнал скулптурен образ или орнамент върху плоска повърхност. Стените на дворците били украсени с барелефи, които изобразявали царските съветници, военачалниците. Л. Мелнишки, Н, 49–50. И досега на стената на този гроб [на Чарлз Дарвин] има малък барелеф. На него е изобразена глава на мъж с буйна гъста брада, с високо изпъкнало чело и голо теме. Н. Боев, Г, 6. Букурещ е оформен до голяма степен в румънски стил, .. Срещат се много сводести прозорци и врати ( . .), високи кули, .. , тежки портали с барелефи. Г. Белев, КР, 20. За помен на туй завоевание на Тита била въздигната в Рим мраморна триумфална арка; на нея еще и досега са видни барелефите, които изобразяват храмовите съдове, и други предмети на користи, зети при разграбянието на Йерусалим. Н. Михайловски, РВИ (превод), 274. От Москва явяват, че тамошний изкусний Рамазанов работи на барелеф за велика статуя за спомян на цар Никола. БДн, 1857, бр. 10, 38.

— От фр. bas-relief. Друга форма: барелиѐф.

Списък на думите по буква