БАРЕЛЀФЕН

БАРЕЛЀФЕН, ‑фна, ‑фно, мн. ‑фни, прил. Който се отнася до барелеф. В края на улицата е Александрийският театър — .. Грамадното здание със светложълти плоскости на фресковата багра и коринтски колони, над които стои барелефен фриз с разперен Николаевски орел. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 21.

Списък на думите по буква