БА̀РЕМ

БА̀РЕМ и БА̀РЍМ нареч. Простонар. Поне. — Друго кажи, друго. Ти барем ходиш по селата, всичко знаеш. Й. Йовков, ВАХ, 65. "Ще гледам в събота да стигна там или во неделя барем, та през това време добре ще бъде да додете и Вие на свиждане." Н. Ферманджиев, РХ, 138. Като тръгнеш на бой в Косово, .. , остави ми барем един брат. Д. Яръмов, БП, 31. — Че постойте де, барим едно кафенце да пийте. Ив. Вазов, МЧ, 11. Едно от първите искания е било и туй: ако не са разпространят, то барим да са върнат правдините и преимуществата на българската търговия по сичките места и пристанища на империята. Т. Шишков, ИБН, 164. Барем си ерген, мамо, походих, / хубави моми, мамо полюбих. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 265.

— Друга (диал.) форма: ба̀ре.

Списък на думите по буква