БА̀РИЕВ

БА̀РИЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Хим. Който се отнася до барий и негови съединения. Бариев двуокис. Бариев карбонат. Бариев нитрат. Бариева основа. Бариев сулфат. Бариев хлорид. Бариеви съединения.

Списък на думите по буква