БАРИЀРА

БАРИЀРА ж. 1. Подвижна преграда от дървени или метални греди, с които се затваря временно път, обикн. железопътен прелез, за да се спре, прекъсне движението на превозни средства и на пешеходци. Край влака пробягват телеграфните стълбове, железопътните прелези с шарени бариери, а някъде по полето жълтеят големите петна на вече узрели ечемици. В. Нешков, Н, 253. В ниската опушена сграда на кантона няма тишина и спокойстеие. През час, през два удря камбаната на звънеца и съобщава: иде влак, спусни бариерата! Л. Галина, Л, 24. Наблизо не се виждаше никаква гара.. Бариерата беше спусната. Пред нея, на тесния междуселски път, който пресичаше линията, .. , се дърпаха уплашени два буйни гривести коня, впрегнати в новичка шарена каруца. Ив. Мартинов, М, 59. // Стесн. Препятствие за прескачане при конни състезания, в манеж и др.

2. Място на път, където се спира движението за проверяване на пътници или на стока. После се помъчи да се настани служител в някоя митница, .. , па най-после стана благодарен и да го турят на бариерата да наглежда за бача. Ив. Вазов, Съч. ХI, 93-94.

3. Разш. Изкуствено издигната преграда, парапет, насип и под. за защита, предпазване от нещо. В редица страни със силно развит автомобилен транспорт, всички крайпътни дървета се изсичат и се заменят с храсти, които могат до голяма степен да поемат и смекчат удара, .. В това отношение широко се използуват еластичните крайпътни бариери и ограждания. НТМ, 1966, кн. 211– 212, 16–17. Те издигнали бариера успоредно на Дунава и по тоя начин спасили не само земята от заливане, но и хората, и цялата покъщнина. РД, 1950. бр. 154, 2.

4. Прен. Действия, идеи, качества, които служат за защита, предпазване на някого. И тримата [Солженицин, Сахаров, Ростропович] бяха получили широко признание в Русия, ползваха се със световна слава и това за тях все пак беше някаква защитна бариера. Г. Данаилов, ДС, 212.

5. Прен. Спънка, пречка, която трябва да се преодолее за извършването, осъществяването на нещо. През 1906 година настават тежки дни за работническата кооперация. Конкуренция, бариери, издигани от общината и държавата, .. впрегната е цялата машина в действие. К. Странджев, ЖБ, 99-100. След часове на самота случайната среща на тътрещите се край шосето стада на берберски овчари повдига самочувствието ни, връща вярата ни в човешката близост. Тогава дори езиковите и социалните бариери губят смисъла си и ние се поздравяваме с тия мършави и изсушени сякаш на огън човеци-чирузи като с познати. Г. Готев, ПШ, 155.

Митническа бариера. Мита, такси, които с високия си размер са спънка за размяна на някои стоки между две страни. Само когато паднат митническите бариери, когато се притъпи острото национално чувство и се даде пълна свобода на малцинствата, само тогава ще имаме една истинска Европа. Б. Шивачев, Съч. I, 21.

— От фр. barrière.

Списък на думите по буква