БАРИЀРЕН

БАРИЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Прил. от бариера. При бариерната барака тя се спря; разбрах, че тя приказваше със стражарина там. Ив. Вазов, Съч. VIII, 166–167.

Бариерен риф. Геогр. Система от подводни или малко издигнати над морската повърхност коралови скали, успоредни на бреговата линия.

Списък на думите по буква