БАРИКА̀ДЕН

БАРИКА̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Който се отнася до барикада. От прозорците на по-горните етажи войницшпе подвикваха на намиращите се долу да се вардят и прехвърляха маси, шкафове, етажерки, за да запълват барикадния скелет. П. Славински, ПЩ, 317. Но със тебе стана нещо гадно! / Цял живот / да вриш в един копнеж; / да зовеш към битки барикадни, / а в легло / дома си да умреш! Хр. Радевски, П, 34. Нека пламне земята за пир непознат, / нека гръм да трещи, да руши!/ Барикаден пожар върху робския свят. Хр. Смирненски, Съч. I, 37. Барикаден бой.

Списък на думите по буква