БА̀РИН

БА̀РИН м. Остар. В дореволюционна Русия — дворянин, господар. Чорбаджиите по някои места, .. , са притискали сиромасите тъй също както руските барини — своите крестяни. С. Бобчев, ПОС (превод), 189.

— Рус. барин.

Списък на думите по буква