БА̀РИНЯ

БА̀РИНЯ ж. Остар. В дореволюционна Русия — дворянка, господарка, жена на барин. Тя пък рускиня от Николаев, черноока, тънка, дребничка, но много симпатична. Олга Осиповна се казва, но бариня ли е или баришня — прости ми, не мога да те излъжа. Н. Попфилипов, РЛ, 137–138.

— Рус. барыня.

Списък на думите по буква