БА̀РИЦА

БА̀РИЦА ж. Диал. Умал. от бара; малка бара, баричка. Дружината, ... се спуща .. в зеления тих дол, дето лъкатуши бистра барица. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 70. "Защо ти са билярци?" — "Да си копат две барици." /"Защо ти са две барици?" / — "Да ми фанат два жабци." Нар. пес., СбНУ, ХLIV, 438.

Списък на думите по буква