БА̀РИШНИЦА

БА̀РИШНИЦА ж. Остар. и диал. 1. Малка воденица на поток, на бара. По рекицата имаше пет-шест баришници, с по две окна воденици, наредени чак до вливането на Песчана в Янтра. Ц. Гинчев, ГК. 320–321.

2. Река, образувана от бари, или река, която има за притоци бари (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква