БАРК

БАРК, ба̀ркът, ба̀рка, мн. ба̀ркове, след числ. ба̀рка, м. Мор. Морски платноход за далечно плаване с няколко мачти.– Англ. bark.

Списък на думите по буква