БАРКА̀С

БАРКА̀С м. Мор. 1. Спомагателен моторен кораб за влачене на големи кораби в пристанище, за пренасяне на пасажери и товари от спрял далеч от брега кораб и др. Цял лес кораби, враници, баркаси, натрупани гъсто, и параходи, .. , отбележват голямото търговско движение на тоя черноморски порт. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 124.

2. Голяма гребна лодка от военноморския флот, която се използва за съобщения, за превоз на товари и др.

— Хол. barcas през рус. баркас.

Списък на думите по буква