БА̀РМАН

БА̀РМАН м. Лице, което обслужва бар — приготвя, налива напитки. Немецът почерпи офицерския кандидат с коняк, а после двамата отидоха при бармана и си поръчаха коктейли. Д. Димов, Т, 553. Зад високия тезгях барманът в бяла дреха шеташе нещо. К. Константинов, СЧЗ, 64. Рядко нечии стъпки прошумоляваха по килима и спираха до бара, където дремеше в очакване на клиенти Мишо, новият барман. Ст. Стратиев, ПП, 110.

— Англ. barman.

Списък на думите по буква