БА̀РНУМ

БА̀РНУМ м. Остар. Съдържател на цирк с животни. Но я виж тоя там с мустаците на вратата! Един барнум би платил скъпо и прескъпо за него. Ив. Вазов, Съч. Х, 138.

— От англ. собств.

Списък на думите по буква