БА̀РО

БА̀РО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до атмосферно или друго налягане, напр.: барометър, барокамера, барограма.

— От гр. βάρος ’тежест, тегло’.

БА̀РО

БА̀РО, мн. няма. ср. Жарг. Баровец.

— От циг. baro ’голям’.

Списък на думите по буква