БАРОГРА̀Ф

БАРОГРА̀Ф м. Физ. Уред за непрекъснато автоматично записване върху диаграмна хартия хода на измененията на стойността на атмосферното налягане. На върха Мусала са инсталирали следните метеорологични инструменти: .. , барометър (живачен и анероид) и барограф. ПН, 1932, кн. 2, 30.

Списък на думите по буква