БАРОКА̀МЕРА

БАРОКА̀МЕРА ж. Техн. Камера, в която с помощта на помпи се създава сгъстена или разредена атмосфера за изпитване на самолетни мотори, апарати и уреди, за извършване на физиологични опити и лечение на хора при различни атмосферни налягания, както и за трениране на летци и водолази при съответните условия на работа. Стоян Денев беше свидетел как негови колежки след много години летене получаваха клаустрофобия и не издържаха тестовете в барокамерата. В. Пламенов, ГШ, 10-11. Въздействието на промените на атмосферното налягане и на липсата на кислород се изследва чрез специални барокамери. В тях се създават условия (налягане, температура, влажност и пр.), характерни за космическите полети. НТМ, 1961, кн. 10, 6.

Списък на думите по буква