БАРОНЀСА

БАРОНЀСА ж. Жена или дъщеря на барон. — Но имаше и тревожно: тази Дитрих, сега баронеса Лихтенфелд, ме попита между другото дали не съм ви виждал тук. Д. Димов, Т, 532. Той си въобразява, например, че ходи на разходка во файтон с четири коня — .. , до него някоя хубавица графиня, баронеса и отде да знам аз още каква. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 97.

— От нем. Baronesse.

Списък на думите по буква