БАРОНЀТ

БАРОНЀТ м. 1. Само ед. Дворянска титла във Великобритания, по-ниска от барон, преходна степен между низшето и висшето дворянство.

2. Лице, което носи такава титла. Из ходниците .. се разминах с двама познати и един кралски баронет. В. Мутафчиева, СД, 303. Сър Роберт Пил, втори фабрикантин и пръв болярин (баронет) с това име, наследи бащината си предприемливост, промисленост, умение и имот. И. Груев, СП (превод), 37.

— Англ. baronet.

Списък на думите по буква