БАРОСКО̀П

БАРОСКО̀П м. Физ. 1. Урсд за измерване загубата от теглото на потопено в газ тяло.

2. Остар. Барометър.

Списък на думите по буква