БАРОСТА̀Т

БАРОСТА̀Т м. Физ. Уред, който регулира автоматично температурата в инсталации в зависимост от налягането.

— От гр. βάρος ’тежест’ + στατός ’стоящ, поставен’.

Списък на думите по буква